Business English
  Business English
  COURSE(หลักสูตรที่เปิดสอน)
  INHOUSE TRAINING
  TEST (แบบทดสอบวัดระดับ)
  TESTIMONIALS(ผลงานของเรา)
  PRIVATE COURSE
  Download ใบสมัครเรียน
การเจรจา ต่อรองค้าขาย ,สนทนา ,เขียน essay ,จัดประชุม ภาษาอังกฤษ จะไม่ยากอีกต่อไป

The Smart Tutor รับสอน TOEIC,TOEFL,IELTS ,CU-TEP,TU-GET สถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่ง รับรองผล 100%

คอร์สเรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) สามารถเลือกวันเวลาเรียนเองได้

สามารถเลือก ได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเช้า 10.00 น.-13.00 น.

ช่วงบ่าย 14.00 น.-17.00 น.

ช่วงเย็น 18.00 น.-21.00 น.

 

 

ราคา (บาท)

คอร์ส Business English I (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 24 hrs

14,400

คอร์ส Business English II (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 24 hrs

14,400

คอร์ส Business English III (ฟัง พูด อ่าน เขียน) :24 hrs

14,400

คอร์ส Business English IV (ฟัง พูด อ่าน เขียน): 24 hrs

14,400

 

Business English 

สอนครบทั้ง 4 ส่วน ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอนฝึกทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียน E-mail การรับโทรศัพท์การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งานคอร์ส มีหลากหลายคอร์สให้ผู้เรียนได้เลือกได้ตามสะดวก คอร์ส Busienss English,เรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมรับ AEC

1.คอร์ส Business English I (ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 24 hrs  สำหรับสอนรูปแบบการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech เบื้องต้น การใช้ Tense พื้นฐาน ทั้ง Present, Past , Future, Adjectives, Adverbs และ Prepositions เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น ด้านข้อมูลบริษัท การประชุมต่าง ๆ การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านของคำศัพท์ และการฝึกทักษะการพูดเบื้องต้น

2.คอร์ส Business English II(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 24 hrs เสริมเนื้อหา Grammar ในระดับสูงขึ้น ฝึกในเรื่องการประสมคำ การวางโครงสร้างของประโยค เช่น การใช้ Tense ย่อย การใช้ Modal Verbs การใช้โครงสร้าง Passive Voice การสร้าง Conditional Sentences การใช้ Countable and uncountable การใช้ Present perfect and past simple คำศัพท์ที่พบบ่อยในการทำงานทางธุรกิจ และการฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องพบในการทำงานทางธุรกิจ

3.คอร์ส Business English III(ฟัง พูด อ่าน เขียน): 24 hrs คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารด้านธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเป็นกันเองไปจนถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้และสะสมคำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในการประชุม การเขียนรายงาน การสรุปการประชุม

4.คอร์ส Business English IV(ฟัง พูด อ่าน เขียน) : 24 hrs ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการใช้ Case study ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมาย การเขียน E-mail การรับโทรศัพท์การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน การใช้ภาษาอังกฤษในชิวิตประจำวัน

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678