ข้อมูลน่าสนใจ
  นักเรียน เรียนIELTS
  นักเรียน เรียนTOEIC
  ใบสมัครเรียน
  เรียนแต่งหน้า แต่งบุคลิกภาพ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในองค์กร (English For Business Enterprise)

อังกฤษเพื่อธุรกิจ รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท หรือองค์กร ทั้งเอกชนและรัฐบาล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของท่านมีประสิทธิ์ภาพในการทำงานยิ่งขึ้น สอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร,พนักงาน ให้กับ องค์กร,บริษัทต่างๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของสมาร์ทติวเตอร์ มีดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
4. หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์
5. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
6. หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
7. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง
8. หลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS , TOEFL
9. หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อสายอาชีพโดยตรง เช่น พนักงานต้อนรับด้านสายการบิน โรงแรม พนักงานขาย พนักงานประชาสัมพันธ์
10. หลักสูตรภาษาอังกฤษตามประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจน้ำมันและพลังงาน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
11. หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด

ส่วนหนึ่ง ของ Smart Tutor ที่ได้รับการคัดเลือกให้สอน ตามบริษัท ,องค์กร ต่างๆ


บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด SCG : Siam Cement Group

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
ภาพบรรยากาศการเรียน ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (Siam  Cement Group : SCG)
ภาพบรรยากาศการเรียน ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (Siam Cement Group : SCG)
ภาพบรรยากาศการเรียน ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (Siam  Cement Group : SCG)
ภาพบรรยากาศการเรียน ที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (Siam Cement Group : SCG)

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678