TOEIC โทอิค
  TOEIC คืออะไร
 
ตารางเรียนTOEIC @HOME
  TOEIC สอบการไฟฟ้า
  TOEICสอบประปา
  สมัครเรียน TOEIC
  Pretest TOEIC
  เทียบคะแนน TOEIC TOEFL IELTS TU-GET CU-TEP
  ใบสมัครTOEIC
งานที่ใช้คะแนนTOEIC
  สิงค์โปล์ แอร์ไลน์
  SCG : ปูนย์ซีเมนไทย
  PC Air รับสมัคร Cabin Crew
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  AirvAsia รับสมัคร Cabin Crew
  Coke : Coca Cola
  Nok Miniรับสมัคร Cabin Crew
  การไฟฟ้า : กฟผ.
  ใบสมัครTOEIC

 TOEIC


TOEIC โทอิค คืออะไร

TOEIC โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ SMART TUTOR มีคะแนนTOEIC900 UP/990 เราจึงกล้าการันตี 700 สอนสด

ห้องละ 10-15 ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนนเรียน โทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดครั้ง

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน

TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ แบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน

สรุปว่า ถ้าคุณมีคะแนน TOEIC ที่ดี 600 up เต็ม 990 สามารถมีโอกาสในการทำงาน หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร ปิโตรเคมี ปตท. SCG ที่ได้เงินเดือน สูงๆ หรือ ท่านที่ต้องการ เลื่อน ตำแหน่ง , ปรับเงินเดือนให้สูงชึ้น ก็คะแนน TOEIC นี่เลย

และถ้าท่านต้องการทราบข่าวการรับสมัครงานที่ใช้คะแนน TOEIC สามารถดูได้ที่เมนูซ้ายมือเลยค่ะ ทางสมาร์ทติวเตอร์ได้รวบรวมไว้แล้วค่ะ

ของ SMART TUTOR รับรองผล 700/990 ส่งสอบ ฟรี 1 ครั้ง และคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะทำคะแนน TOEIC สูงๆ ได้ เพราะ smart tutor มีสโลแกนว่า

" ใครๆ ก็เก่งอังกฤษได้ ที่ SMART TUTOR เพราะเราใส่ใจคุณเป็นรายบุคคล "

การประปาจะสอบรับเข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำทุกๆปี หลายๆสาขาทั้งการประปาทั้งส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุไม่เกิน 40 ปี

• สำเร็จ ป.ตรี หรือ ป.โท กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองวุฒิแทนได้

• มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี )ดังนี้

• TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบ Listening และ Reading) หรือ

• TOEFL แบบ Paer Based Test ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ

• TOEFL แบบ Internet Based Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ

• IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

• ทั้งนี้ ผู้ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบการหน่วยงานที่จัดสอบ

• พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

Smart Tutor เปิดสอน TOEIC สำหรับผู้ที่จะสอบการประปาทั้งส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง การันตรีผลคะแนนที่ 700 โดยอาจารย์คุณภาพสามารถทำให้ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นพนักงานการประปาสอบติดตามที่ตั้งใจไว้หลายพันคนมาแล้ว


1. คำถาม : กปน. มีกำหนดการการสอบคัดเลือกฯ อย่างไรบ้าง ?

คำตอบ : 1. เปิดรับสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ 25 ธ.ค. 57 - 13 ม.ค. 58
2. เปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา   25 ธ.ค. 57 - 14 ม.ค. 58
3. เปิดระบบรับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th  25 ธ.ค. 57 - 1 มีนาคม 58
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน 30 ม.ค. 58
5. สอบข้อเขียน 1 มีนาคม 58

 

2. คำถาม : กปน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2558 ช่วงไหนครับ ?

คำตอบ : กปน. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ที่http://job.mwa.co.th ค่ะ

 

3. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบได้ถึงเมื่อใด และช่องทางใดบ้างครับ ?

คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่กรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ปริ้นใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

 

4. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษใดได้บ้างคะ ?

คำตอบ : กปน. กำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening เเละ Reading) หรือ
 TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
 TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
 IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
        ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ กปน. สอบข้อเขียน (Test Date
ตั้งแต่ 13 มกราคม 2556 - 1 มีนาคม 2558)

 

5. คำถาม : ถ้าไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องทำอย่างไรครับ ?

คำตอบ : ให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบันที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาตามประกาศรับสมัครค่ะ 
ทั้งนี้ เมื่อสอบได้ผลคะแนนตามที่ กปน. กำหนด ให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์) ทางระบบ "ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ" ที่ http://job.mwa.co.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
        อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ กปน. กำหนด

 

6. คำถาม : ความรู้ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีภาษาอะไรบ้างครับ ?

คำตอบ : ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาบาฮาซา ภาษามลายู/มาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิลิปิโน

 

7. คำถาม : สามารถส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ถึงเมื่อใด และช่องทางใดบ้างครับ?

คำตอบ : ถ้ามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษและคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันปิดรับสมัคร (13 ม.ค. 58) ให้ส่งผลคะแนน โดยวิธีการดังนี้

(1) ในใบสมัครสอบออนไลน์ ข้อ 19 ให้เลือก 

(2) เลือกประเภทผลคะแนน กรอกผลคะแนนรวม และกดปุ่ม Browse เพื่อแนบไฟล์ผลคะแนนฯ (ไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์)

          ถ้าไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
(1) ในใบสมัครสอบออนไลน์ ข้อ 19 ให้เลือก

  
(
2) ส่งใบรายงานผลคะแนน (TOEIC, TOEFL, IELTS) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของ กปน.http://job.mwa.co.th หัวข้อ "ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ" โดยเลือกประเภทผลคะแนน กรอกคะแนนรวม และกดปุ่ม Browse เพื่อแนบไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์)

 

8. คำถาม : วิธีการแนบไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไรคะ ?

คำตอบ : 1.)Scan หรือถ่ายภาพ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และบันทึกเป็นนามสกุล PDF หรือ JPG
2.)ตรวจสอบขนาดไฟล์ไม่ให้เกิน 1 เมกกะไบต์
3.)กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://job.mwa.co.th ในข้อ 19 แนบไฟล์ผลคะแนน ให้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

4.)กรอกข้อมูลอื่น ๆ ตามปกติ

 

8. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบว่าระบบบันทึกใบสมัครฯ หรือชำระเงินเรียบร้อยแล้วได้อย่างไรครับ ?

คำตอบ : เข้าเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th  แล้วคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ค่ะ

 

9. คำถาม : ผู้สมัครสอบที่กรอกคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขทำอย่างไรคะ?

คำตอบ : ให้ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. ตามขั้นตอน ดังนี้ค่ะ
1) เขียนคำร้องในแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ (download) 
2) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 
และสำเนาใบสมัครสอบออนไลน์ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1 ฉบับ 
3) ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน ทางโทรสาร หมายเลข 02 504 0179 เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์เข้ามายืนยันการส่งเอกสาร ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1562, 1579, 1649, 1686

 

10. คำถาม : เมื่อไรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครับ ?

คำตอบ : การประปานครหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ครับ

 

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คุณวุฒิการศึกษา  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตรวจสอบการส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น สามารถติดต่อได้ที่ใดคะ ?

คำตอบ : สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1562, 1579, 1649, 1686 ครับ

 

12. คำถาม : หากต้องการสอบถามขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร การพิมพ์ใบชำระเงิน และการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใดครับ ?

คำตอบ : สามารถติดต่อ Call Center ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 0-2257-7230 ค่ะ


ดูตารางเรียน สอบการไฟฟ้าให้ผ่าน คะแนนโทอิค TOEIC 700

 


 
ค่าสมัครสอบ TOEIC
ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ TOEIC? Services

ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2664 3131 แฟกซ์ 0 2664 3122
E-mail : information@toeic.co.th
แผนที่ : Picture or PDF

ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,200 บาท
สมัครได้ทางโทรศัพท์ที่ (02)260-7061,(02)664-3131

ผลสอบTOEIC โทอิค
The Smart Tutor เป็นสถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่ง รับรองผล 100% เปิดสอนวิชา TOEIC , TOEFL , IELTS , SMART I , SMART II , CU-BEST , GMAT , MATH เตรียมสอบป.โท,SAT,MBA ,บริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , CU-AAT มีสอนทั้งเป็นกลุ่ม และสอนเดี่ยว สอนโดยอาจารย์คุณวุฒิ จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ

ทำเนียบบางส่วนของนักศึกษาที่เรียนTOEIC กับ The Smart Tutor

เรียนTOEIC


เรียนTOEIC TOEIC Miss Charatra Wuttiphap (ตุ๊กตา) ได้คะแนน TOEIC 890/990 (ดู 5755 ครั้ง)
เรียนTOEIC TOEIC คุณณรงณ์ฤทธิ์ ผดุงชีวิต (พี่แป๋ม) ได้คะแนน TOEIC 725/990 (ดู 4140 ครั้ง)
เรียนTOEIC TOEIC ประดิภาส มหากันธา (เบ้น) ได้คะแนน TOEIC 725/990 (ดู 6251 ครั้ง)
เรียนTOEIC นรุตม์ คีรีทวีป (กาย) ได้คะแนน TOEIC 820/990 (ดู 5380 ครั้ง)
เรียนTOEIC พิชญ์ณีย์ ประกอบกิจ (ยีนส์) ได้คะแนน 830/990 (ดู 4367 ครั้ง)
เรียนTOEIC กนกวรรณ เทพขวัญ คะแนน TOEIC 720/990 (ดู 5448 ครั้ง)
เรียนTOEIC คุณ บุญจง ผลทวีกิจ คะแนน TOEIC720/990 (ดู 6257 ครั้ง)
เรียนTOEIC ชื่อ-นามสกุล นาย กฤษกร จิตเลิศวรวงศ์ คะแนน TOEIC 660/990 (ดู 5022 ครั้ง)
เรียนTOEIC พลศักดิ์ ช่อมณี (โอ๊ต) คะแนนโทอิค 915/990 คะแนน (ดู 5368 ครั้ง)
เรียนTOEIC พีรนนท์ มหานิล ได้คะแนน TOEIC 755/990 (ดู 5098 ครั้ง)

ผลงานสอบTOEIC ทั้งหมด >>

 

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678